แผนประกันข้อพิพาท

IV Markets เสนอแผนประกันข้อพิพาท FDRC สูงถึง 20,000 ยูโร

คณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงิน (The Financial Dispute Resolution Commission: FDRC) จัดตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ เป็นศูนย์ให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สามในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการเงินที่เป็นกลาง FDRC จะเข้ามาช่วยในการกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กับนักเทรดและโบรกเกอร์ในการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์

ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของ FDRC IV Markets ขอมอบแผนการคุ้มครองที่มีความมั่นคงสูงให้กับลูกค้า IV Markets ทุกท่าน คุณจะได้รับการคุ้มครองจากแผนประกันข้อพิพาทโดย FDRC ฟรีถึง 20,000 ยูโร ให้คุณเพลิดเพลินกับการเทรดที่ปลอดภัย และลงทุนอย่างมั่นใจไปกับเรา

เกี่ยวกับ FDRC

คณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงิน (The Financial Dispute Resolution Commission: FDRC) เป็นองค์กรระงับข้อพิพาทจากหน่วยงานภายนอก (EDR) สำหรับลูกค้า/นักเทรด ที่ไม่สามารถเจรจาตกลงข้อพิพาทกับผู้ให้บริการทางการเงินที่เป็นสมาชิกกับ FDRC

FDRC มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการพิจารณาตัดสินข้อร้องเรียนทั้งหมดถูกดำเนินการไปอย่างอิสระและเป็นธรรม

FDRC ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สามในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการเงินที่เป็นกลาง ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาที่ง่ายและรวดเร็วกว่า ผ่านหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมและระบบกฎหมายที่มีความน่าเชื่อถือสูง

IV Markets เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจาก FDRC หมายเลขทะเบียน FDRC22228 ให้คุณเพลิดเพลินกับการเทรดที่ปลอดภัย สู่ความสำเร็จที่มั่นคงไปกับเรา

ผลประโยชน์และการคุ้มครองที่จะได้รับจาก FDRC ในฐานะลูกค้า IV Markets

ในฐานะหนึ่งในสมาชิกของ FDRC ลูกค้า IV Markets จะได้รับความคุ้มครองฟรีและได้รับการคุ้มครองเงินทุนจากกรณีข้อพิพาทสูงถึง 20,000 ยูโรต่อลูกค้าหนึ่งราย ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย ฯลฯ เมื่อลูกค้าทำการร้องเรียน FDRC จะดำเนินการตรวจสอบก่อนเข้าสู่กระบวนการเจรจาและแก้ไขปัญหา

FDRC ดำเนินงานอย่างไร?

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า FDRC จะดำเนินการตรวจสอบว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทให้กับคู่กรณีก่อน หากสมาชิกและลูกค้าไม่สามารถตกลงกันได้ การร้องเรียนดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงิน

คณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงินจะรวบรวมข้อมูลและหลักฐานจากทั้งสมาชิกและลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อพิพาท เมื่อคณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงินได้รวบรวมข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้ว คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมา หากต้องการข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม คณะกรรมการจะดำเนินการติดต่อสมาชิกและ/หรือ ลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

หลังจากที่คณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงินได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานครบทุกอย่างแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและตัดสินข้อพิพาท ซึ่งคณะกรรมการจะทำการตัดสินข้อพิพาทดังกล่าวโดยมีคำอธิบายที่ละเอียดเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการระงับข้อพิพาททางการเงิน ตลอดจนการตัดสินข้อพิพาทขั้นสุดท้ายและการแก้ไขข้อร้องเรียน

วิธีการยื่นร้องเรียนกับ FDRC

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง FDRC ออนไลน์ได้ฟรี ผ่าน 2 ช่องทางต่อไปนี้:

1. คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป: สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง จากนั้นกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์และคลิกส่งเรื่องร้องเรียน
http://www.fdrc.org.uk/consumers/fdrc-complaint-form/make-complaint-line/

2. QR Code: สแกน QR Code ด้านล่าง จากนั้นกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์และคลิกส่งเรื่องร้องเรียน

หมายเหตุ: ตามกฎระเบียบของ FDRC บุคคลที่ยื่นคำร้องจะต้องเป็นสมาชิกที่ใช้งาน หรือผู้ให้บริการทางการเงินยังคงเป็นสมาชิกของ FDRC ณ. เวลาที่ทำการยื่นขอร้องเรียนขณะนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากเว็บไซต์ทางการของ FDRC : https://www.fdrc.org.uk/